החלטות מיסוי חדשות בהקשר לחוק עידוד השקעות הון
בחוזר עדכון בדבר 3 החלטות מיסוי אשר פורסמו לאחרונה וקשורות לעניין חוק עידוד השקעות הון.
החלטות מיסוי חדשות בהקשר לחוק עידוד השקעות הון
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570