מיסוי בינלאומי - אמנת המס החדשה בין ישראל לגיאורגיה
בחוזר סקירה על הביטי המס בגיאורגיה ועל אמנת המס החדשה שנחתמה בין מדינת ישראל לבין גיאורגיה.
מיסוי בינלאומי - אמנת המס החדשה בין ישראל לגיאורגיה
18/4/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570