תיקונים בחוק מע"מ - הקלה על עוסקים קטנים והחמרה עם מעלימי מס
לאחרונה אושר בקריאה שנייה ושלישית, תיקון מספר 42 לחוק מע"מ. התיקון מקל על עוסקים קטנים ונותני שירותים, ומאידך מחמיר עם עוסקים המעלימים עסקאות.
תיקונים בחוק מע"מ - הקלה על עוסקים קטנים והחמרה עם מעלימי מס
5/4/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570