שינוים ברגולציית אנרגיה סולארית - מרץ 2012
בחודשים האחרונים פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל שתי החלטות להן משמעות ניכרת לפרויקטים הסולאריים בכלל ולפרויקטים הסולאריים בתנועה הקיבוצית בפרט. פרטים בחוזר.
שינוים ברגולציית אנרגיה סולארית - מרץ 2012
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570