הטבות מו"פ - ביטול תוספת המענק בקו עימות וסיום תוקף המסלול לתעשייה המסורתית
החל מיום 1 ביוני 2012 תיפסק ההטבה של תוספת 25% לשיעור התמיכה לתוכניות מחקר ופיתוח מאושרות של תאגידים הנמצאים ביישובי קו העימות וכן מסלול "תעשיות מסורתיות" עומד להסתיים בסוף שנת 2012.
הטבות מו"פ - ביטול תוספת המענק בקו עימות וסיום תוקף המסלול לתעשייה המסורתית
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570