מענקים בגין הכשרת עובדים ישראליים
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מסייע למעסיקים בהכשרת עובדים ישראליים בענפי התעשייה והשירותים (OJT). פרטים בחוזר.
מענקים בגין הכשרת עובדים ישראליים
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570