הסדר מיסוי הינו נכס הנמצא בארץ
בית המשפט קבע, כי הזכות לשלם מס נכון, היא זכות בעלת ערך כלכלי. לפיכך, מהווה זכות זו "נכס" לעניין חוק מע"מ.
הסדר מיסוי הינו נכס הנמצא בארץ
19/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570