עדכונים בתחום המים - פברואר 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר הקצאות מים לחקלאות לשנת 2012, פירוט ודגשים חשובים בנושא צריכה ביתית בהתיישבות המתוכננת וכן פרטים על הדוח ההידרולוגי לראשית פברואר.
עדכונים בתחום המים - פברואר 2012
15/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570