תכנית שת"פ טכנולוגי בין תאגידים ישראליים לבין קוקה קולה
התוכנית מעודדת ביצוע פרויקטים משותפים במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראליים לבין חברת קוקה קולה, וכן שילוב תאגידים ישראליים בפעילות קוקה קולה העולמית.
תכנית שת"פ טכנולוגי בין תאגידים ישראליים לבין קוקה קולה
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570