תכנית סיוע למחקר ופיתוח בתחום הביטחוני
משרד התמ"ת ומשרד הביטחון יצאו ביוזמה משותפת חדשה המקדמת את המחקר והפיתוח של טכנולוגיות דואליות העשויות לתרום לביטחון המדינה, וכן להיות בסיס לפוטנציאל כלכלי בשוק האזרחי והצבאי הבינלאומי. תוכנית הסיוע מיועדת למו"פ בטחוני בשלב בו נדרשת הוכחת היתכנות טרם החל פיתוח מלא של המוצר.
תכנית סיוע למחקר ופיתוח בתחום הביטחוני
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570