תקנות פחת מואץ הוארכו עד ל-31 בדצמבר 2013
לאחרונה פורסמה ברשומות הודעה המאריכה את תוקף התקנות (באופן רטרואקטיבי החל מיום ה-1 בינואר 2011) עד ליום ה-31 בדצמבר 2013. פרטים בחוזר.
תקנות פחת מואץ הוארכו עד ל-31 בדצמבר 2013
30/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570