חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2012
חברות, שותפויות ועמותות חייבות בתשלום אגרה שנתית לרשם הרלבנטי, כאשר גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה. פרטים בחוזר.
חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2012
25/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570