שינויים בדיווח השנתי לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לשנת 2011
בעקבות דרישת המוסד לביטוח לאומי לקבל יותר מידע על העצמאים בקיבוצים הוחלט על שינוי ב"קובץ החברים השנתי", המועבר בסוף כל שנה, זאת החל מהדיווח על שנת 2011. פרטים בחוזר.
שינויים בדיווח השנתי לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לשנת 2011
19/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570