ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2012 - עדכונים
החל מרבעון ינואר 2012 חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי. אין שינוי בשכר המינימום ובשיעורי דמי הביטוח.
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2012 - עדכונים
19/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570