עדכונים בתחום המים - ינואר 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר "קול קורא" של רשות המים בעניין רישיון אזורי שנתי להתארגנויות חקלאיות, דוח מפורט של מקורות על צריכת/אספקת מים ארצית לשנת 2011, פרטים על תעריפי מים חדשים החל מיום 1.1.12 וכן מידע על התרעה אחרונה לרשימת ישובים שטרם העבירו את "טופס 3" לרשות המים.
עדכונים בתחום המים - ינואר 2012
19/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570