שינויים בגיל הפרישה לנשים - תיקון חוק
ביום 29 בדצמבר 2011 פורסם תיקון מספר 3 לחוק גיל הפרישה, תשס"ד-2004, לפיו נשים רשאיות לפרוש מעבודתן כבר בגיל 62. פרטים בחוזר.
שינויים בגיל הפרישה לנשים - תיקון חוק
17/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570