קביעת אופן הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין המוחכרים
בית המשפט המחוזי פסק, כי הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין המוחכרים במסגרת חוזה משבצת (גם אם החוזה אינו לדורות) - יהיו זהים לפיצויים בגין הפקעת מקרקעין המוחכרים לדורות.
קביעת אופן הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין המוחכרים
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570