הרחבת החייבים בדיווח מקוון לשלטונות מע"מ - בשנת 2012
בימים אלו הודיעה ועדת הכספים של הכנסת על הרחבת חובת הדיווח במתכונת מצומצמת יותר לעומת המתכונת שקבועה בחוק – פרטים בחוזר.
הרחבת החייבים בדיווח מקוון לשלטונות מע"מ - בשנת 2012
1/1/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570