עדכונים בתחום המים - דצמבר 2011
בחוזר פרטים בדבר תעריפי מים מעודכנים ליום 1 בינואר 2012 עקב עדכון ה"הטייס האוטומטי" על 1.2% + בלבד וכן פרטים חשובים בדבר המרת מים שפירים לקולחין בחקלאות.
עדכונים בתחום המים - דצמבר 2011
27/12/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570