פורסמו סכומי הוצאות האש"ל המעודכנים מרץ 2009 - דצמבר 2010
רשויות המס פרסמו את סכומי האש"ל המעודכנים אותם ניתן יהיה לתבוע. פרטים בחוזר.
פורסמו סכומי הוצאות האש"ל המעודכנים מרץ 2009 - דצמבר 2010
12/12/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570