פרויקטים של אנרגיה סולארית
בחוזר פירוט בדבר פרסום לשימוע של שני מסמכים בנושאי האנרגיה הסולארית, על ידי רשות החשמל, להם עלולה להיות השפעה ניכרת על תחום זה.
פרויקטים של אנרגיה סולארית
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570