עדכונים בתחום המים - נובמבר 2011 (עדכון שני)
בחוזר פרטים בדבר פרסום רשות המים על שימוע ציבורי בדבר תעריפים חדשים למים לחקלאות ולבית, החל מינואר 2012 וכן פרטים בדבר הסכם המים ותיקון בחיוב ל-2010 להיטלי הפקה.
עדכונים בתחום המים - נובמבר 2011 (עדכון שני)
21/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570