דוח מס משוער לסוף שנת המס 2011
כמידי שנה אנו נערכים לסוף שנת המס. גם השנה תכלול ההערכות ימי עיון, הפקת חוברת הערכות לסוף שנת המס, וכן ליווי והדרכת הקיבוצים ותאגידיהם בעריכת דוחות מס משוערים לשנת 2011. לדוח המס המשוער חשיבות רבה בגין כניסתם לתוקף של תיקוני חקיקה רבים בנושאי מיסוי.
דוח מס משוער לסוף שנת המס 2011
7/11/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570