יצור חשמל באמצעות טורבינות רוח
בחוזר פרטים בדבר החלטת רשות החשמל מיום 10 באוקטובר 2011, בעניין ההסדרה של חוות רוח בהספק העולה על 50 KW.
יצור חשמל באמצעות טורבינות רוח
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570