עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2011 (עדכון שני)
בחוזר עדכונים בדבר ניוד מים לחקלאות ובהבהרה בנוגע ל"כמות מוכרת" של מים לצריכה ביתית.
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2011 (עדכון שני)
24/10/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570