עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2011
בחוזר עדכונים בדבר "כמות מוכרת" לעניין תעריפי מים לבית 2012 - ישובים מתוכננים, כללי המים - הסדר מפורט להקצאות מים לחקלאות לשנת 2012 (הוראת שעה) ופרטים בדבר שאיבה שניה.
עדכונים בתחום המים - אוקטובר 2011
10/10/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570