הבהרות לזכאות להנחה בחשבון חשמל למקבל קצבת זקנה שהיה זכאי לקצבת נכות
ניצולי שואה המקבלים רנטה ממשרד האוצר זכאים להנחה בחברת חשמל רק כאשר הם מוגדרים כנזקקים/נצרכים. כדי לקבל הגדרה כנזקק יש לעמוד בקריטריונים ולהגיש בקשה על גבי טופס מתאים.
הבהרות לזכאות להנחה בחשבון חשמל למקבל קצבת זקנה שהיה זכאי לקצבת נכות
6/10/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570