תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה
בחוזר פרטים בדבר תכנית לאומית למתן תמיכה ממשלתית להשקעות בפרויקטים שונים ומגוונים להפחתת פליטות גזי חממה (שאינם במגזר הביתי), וכן תמיכה בגין התקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיות ישראליות חדשות להפחתת פליטות גז חממה.
תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570