זכאות להנחה בחשבון חשמל למקבל קצבת זקנה שהיה זכאי לקצבת נכות
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי מקבלי קצבאות זקנה, אשר בתכוף לגיל הפרישה היו זכאים לקצבת נכות של 75% ומעלה, זכאים החל מחודש יולי 2011, להנחה בשיעור של 50% בחשבון החשמל בגין צריכת 400 קילוואט הראשונים בכל חודש.
זכאות להנחה בחשבון חשמל למקבל קצבת זקנה שהיה זכאי לקצבת נכות
26/9/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570