עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2011
בחוזר למנויים עדכונים בדבר חובת התקנת מונה מים על בתי התושבים בהתיישבות ומילויי הטפסים הנלווים \ והסנקציות על אי - מילוי ההנחיות,לקראת סוף שנת המים - תקנות רשות המים הכוללות פירוט הקנסות על חריגה בכל סוגי המים לחקלאות ולידיעת צרכני המים המליחים - מועד לבדיקת רמת המליחות לקביעת תעריף המים ב- 2012.
עדכונים בתחום המים - ספטמבר 2011
15/9/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570