היום הקובע לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ - הוא יום ההחלטה
בית המשפט העליון פסק, כי היום הקובע לחברות בקיבוץ - לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ - הוא יום ההחלטה בפועל על השיוך, ולא יום שינוי התקנון בקיבוץ.
היום הקובע לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ - הוא יום ההחלטה
12/9/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570