מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע
בחוזר עדכון בדבר הוראת מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר, בעניין מסלול סיוע לשילוב סטודנטים ממגזר המיעוטים (ערבים, דרוזים או צ'רקסים), הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, כמתמחים בארגון.
מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570