נוער בהתנדבות בשנת שרות - תשע"ב
כמידי שנה ולקראת תחילת שנת השרות, המתחילה בתקופה זו, חשוב לרענן את הנוהל בדבר רישום בני נוער היוצאים לפעולות התנדבות למטרות ציבוריות או לאומיות, כך שיקבלו כיסוי ביטוחי מתאים למקרה של פגיעה בזמן שרותם כמתנדבים.
נוער בהתנדבות בשנת שרות - תשע"ב
22/8/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570