תוכנית מענקים לקידום הסחר עם הודו וסין
משרד התעשייה והמסחר הוציא לפועל תוכנית, שמטרתה לעודד תאגידים ישראליים בהרחבת היקף הסחר במדינות הודו וסין, לאור הגידול בצמיחה הכלכלית במדינות אלו. התוכנית מאפשרת קבלת מענקים למימון הוצאות ובכך מקטינה את הסיכון של תאגידים ישראליים הפועלים בשווקים אלו.
תוכנית מענקים לקידום הסחר עם הודו וסין
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570