למושב שהיה שותף ברכישת מקרקעין מעמד - שונה ממושב שלא
בית המשפט העליון קבע, כי תביעת מושב לזכויות במקרקעין, שהשקיע ברכישתם ואשר נרשמו על שם הקרן הקיימת לישראל, תועבר להליך גישור. בית המשפט הדגיש, כי למושב שהיה שותף ברכישת המקרקעין מעמד שונה ממושב שלא השקיע ברכישתם.
למושב שהיה שותף ברכישת מקרקעין מעמד - שונה ממושב שלא
21/7/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570