תנאים להכרה במחיר החוזי של מכירת משק חקלאי הנמוך משווי השוק
ועדת ערר פסקה, כי לשם קביעת מס שבח בגין עסקה ניתן להכיר במחיר החוזי של מכירת משק חקלאי במחיר הנמוך משווי השוק. כמו כן, נקבע כי במכירת בית מגורים במשק חקלאי, הכולל שתי יחידות דיור - יינתן פטור ממס שבח רק בגין אחת מיחידות הדיור.
תנאים להכרה במחיר החוזי של מכירת משק חקלאי הנמוך משווי השוק
18/7/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570