תזכורת בדבר חובת דיווח לביטוח לאומי בגין קבלת שומת ניכויים
בחוזר תזכורת בדבר הדרישה ממעסיקים לדווח למוסד לביטוח לאומי על שומות ניכויים של מס הכנסה בתוך 60 יום מקבלת השומה וכן פרטים בדבר שומות ניכויים, שהגיעו אלינו לבדיקה, ונמצאו עם לא מעט טעויות.
תזכורת בדבר חובת דיווח לביטוח לאומי בגין קבלת שומת ניכויים
28/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570