עדכונים בתחום המים - יוני 2011 (עדכון שני)
בחוזר עדכונים בדבר תעריפי המים לחקלאות באספקה ממקורות, מים לצריכה ביתית ותזכורת לשינויים הצפויים וביטול הקצאות 150 מ"ק לנפש החל מיום 1 באוגוסט 2011 בישוב מתוכנן.
עדכונים בתחום המים - יוני 2011 (עדכון שני)
28/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570