מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
בחוזר עדכון בדבר הודעת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בנוגע למסלולי סיוע לקליטת עובדים חדשים.
מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570