הפסד מהשקעה במיזם הינו הוצאה מותרת בניכוי כחוב אבוד
בית המשפט המחוזי קבע, כי משבוטל הסכם שלשמו ניטלה הלוואה, עקב ירידת ההשקעה לטמיון - ניתן להכיר בהלוואה כחוב אבוד (הפסד עסקי) - באם ההלוואה לא ניתנת להחזר.
הפסד מהשקעה במיזם הינו הוצאה מותרת בניכוי כחוב אבוד
2/6/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570