קרן סיוע לחברות ישראליות הפועלות בחו"ל
משרד התעשייה והמסחר מעוניין לקדם השתתפות של חברות ישראליות בפרויקטים בינלאומיים בחוץ לארץ. לשם כך הקים המשרד קרן שמטרתה לסייע לחברות ישראליות בחו"ל במימון הוצאות ראשוניות הכרוכות בייזום פרויקטים.
קרן סיוע לחברות ישראליות הפועלות בחו"ל
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570