עדכונים בתחום המים - מאי 2011 (עדכון שני)
בלוח זמנים קצר פרסמה רשות המים הודעה לשימוע בדבר "טיוטת כללי המים (תעריפים למתן שירותי תשתית), תשנ"ע-2011" (להלן - טיוטת כללי המים). מועד הפרסום היה ביום 5 במאי 2011 ומועד ההתנגדויות נקבע ליום 15 במאי 2011 בשעה 10:00. על פניו, השינוי המוצע עומד בסתירה מוחלטת למחויבות המדינה לסילוק הקולחין ממקורות היווצרותם, תוך הטלת עיקר העלות הכספית על המשתמש הסופי.
עדכונים בתחום המים - מאי 2011 (עדכון שני)
12/5/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570