עדכונים בתחום המים - מאי 2011
בחוזר עדכונים בדבר שינויים בשיטת הקצאת המים לבית ותעריפי "מקורות", חוסר המשמעות של התעריפים הצפויים לחקלאות ל- 1 ביולי 2011 והקצאות מים לחקלאות ל- 2011.
עדכונים בתחום המים - מאי 2011
11/5/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570