שדרוג תשתיות בישובים כפריים
בחוזר עיקרי החלטת ממשלת ישראל בדבר השקעה בשיקום תשתיות בישובים כפריים. התוכנית מעניקה מענק בשיעור שבין 40% ל- 80% מהיקף ההשקעה בתשתית שתאושר לישוב.
יודגש, כי בכדי להיכלל בתקציב לשנת 2011 יש להגיש בקשה למימון עד ליום 15 ביוני 2011.
שדרוג תשתיות בישובים כפריים
29/10/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570