אין לנכות מס תשומות בגין ארוחות הנקנות עבור העובדים
בית המשפט העליון אישר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי, כי אין לנכות מס תשומות בגין ארוחות הנקנות עבור העובדים.
אין לנכות מס תשומות בגין ארוחות הנקנות עבור העובדים
28/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570