תביעה להחזר דמי ביטוח בגין חוק שכר המינימום
בחוזר עדכון בדבר דחייה של בית הדין האזורי לעבודה את תביעתם של מספר קיבוצים להחזרי דמי ביטוח בגין תיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי.
תביעה להחזר דמי ביטוח בגין חוק שכר המינימום
26/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570