ביטוח לאומי - רבעון אפריל 2011 - עדכונים
החל מרבעון אפריל 2011 חל שינוי בשכר המינימום וכן בשיעורי דמי הביטוח.
שינויים בבסיסי המשקים חלו רק למשקים עם בסיס מינימום לתשלום וכן למבוטחים בסוג 04 ו- 06.
ביטוח לאומי - רבעון אפריל 2011 - עדכונים
27/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570