רפורמה בהליכי שומה וגביה במיסוי מקרקעין
ברצוננו לעדכנכם בדבר תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין, תיקון שמטרתו לייעל ולקצר את
הליך המיסוי ולזרז את רישום העסקה על שם הרוכש בפנקסי המקרקעין.
רפורמה בהליכי שומה וגביה במיסוי מקרקעין
28/7/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570