הודעת רשות המסים על דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
רשויות המס הודיעו על הארכת המועד האחרון לדיווח השנתי למע"מ של עוסקים, הרשומים באיחוד עוסקים, מיום ה-31 במרץ 2011 ליום ה-31 במאי 2011.
הודעת רשות המסים על דחיית מועד הדיווח השנתי למע"מ של עוסקים הרשומים באיחוד עוסקים
4/4/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570