חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
בחוזר עדכון אודות חוק חדש, המתייחס לעמותות ולחברות לתועלת הציבור, אשר נכנס לתוקף החל ממרץ 2011.
חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
22/3/2011
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570